Troll

Troll kan vara riktigt elaka, fula och smutsiga men inte de här som vi har i skogen runt Örnaholm.

Att våra troll är skötsamma beror främst på ett gammalt troll som heter Kontrollet. Ibland dock lite trött och tappar kontrollen över de andra trollen.

Trollrika Åsa, som är mor till alla trollen och har ihop det med Kontrollet, tar då över kontrollen.